หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการงานประเพณีตานก๋วยสลาก ตำบลท่าขุนราม [ 1 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 16
 


 
การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” [ 1 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 11
 


 
การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” [ 1 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 10
 
 
         


 
การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์” [ 1 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 9
 


 
การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี” [ 1 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 14
 


 
การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี [ 1 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 12
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 35
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ : 055-746-500 โทรสาร : 055-746-500
จำนวนผู้เข้าชม 1,529,121 เริ่มนับ 9 ก.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com